La nostre Web conté cookies. Al navegar per aquesta Web acceptes utilitzar-les. Per a més informació llegeix la nostre Política de Cookies

Casal d'Estiu

04 Casals


Casals d'estiu íntegrament en anglès, a on es combina el joc, activitats i l’aprenentatge de l’idioma d’una manera més lúdica. 

Una molt bona manera per millorar els seus coneixements de vocabulari i treballar de forma natural i divertida, la seva expressió i comprensió oral.

Per a nens i nenes de 5 a 11 anys: Els grups son reduïts (màxim 10 alumnes) i  sempre buscant l’equilibri entre les diferents activitats i edats dintre del grup.

Organitzat per setmanes: Cada setmana la temàtica és diferent, aixó ens permet que l'assistència pugui ser per les setmanes que vosaltres decidiu o arribar fins les 5 setmanes que dura, no repetim continguts.

Activitats diverses i motivadores: Aixó desperta un interès i motivació en els nens i nenes participants del casal que s'involucren activament en les activitats desenvolupades.

Indoor and OutDoor: Programem activitats a l'acadèmia combinades amb d'altres a l'exterior. Sortim a la piscina, anem a diferents parcs infantils a fer jocs, i en les activitats exteriors sempre acompanyats per 2 adults mínim.

Professorat de l'escola: Els professors i professores que organitzen els continguts i desenvolupen el casal son els habituals de l'escola durant tot el curs, garantint una qualitat en el nivell d'anglès i evitant errades produïdes en l'aprenentatge per professorat poc qualificat. 

Cursos per a totes les edats i nivells

 Grup

Cursos en grup, cursos de setembre a juny per alumnes de totes les edats i nivells, adreçats a nens (desde 3 anys), adolescents i adults.

Els nostres cursos comprenen tots els nivells del Marc Comú Europeu de Referencia per les llengües (MCER), desde el A1 fins el C2.

Grups Organitzats per edat i nivell, els grups estan organitzats amb alumnes  que tenen una edat i nivell molt similar, amb un màxim de 10 alumnes per grup.

 

Avaluació contínua:  L’aprenentatge de l’alumne és continu i compren tots els aspectes que influeixen positivament en una evolució sense mancances, no deixarem enrere continguts que ens condicionin en el nostre domini de l’anglès.

Trimestralment elaborem un informe d'avaluació personalitzat de cada alumne, per  tenir una referència efectiva de la evolució en l’aprenentatge.

Classes impartides per professorat qualificat: Els professors i professores que trobaras a El Racó són llicenciats en filologia anglesa o nivell C2, amb un objectiu molt clar i definit. Els alumnes aconsegueixen un correcte aprenentatge de la llengua en tots els aspectes (gramàtica, vocabulari, expressió i comprensió oral i escrita), sense descuidar cap part de l’idioma.

Metodologia: Ens basem en treballar i donar importáncia a totes les parts de l'idioma d' una manera natural, dinàmica i motivadora per l'alumne.

La combinació de l'ensenyament tradicional conjuntament amb les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies, fan que en cap moment ens resulti avorrit aprendre anglès i donen com a resultat unes classes que permeten fer un seguiment efectiu de la nostra evolució en l'aprenentatge.


Abans de matricular-se, cal fer una prova de nivell gratuïta al centre, per veure quin és el grup mes adequat per a cada alumne, convidant-vos a fer una classe de prova gratuïta abans de matricular-vos.

Cursos Intensius

03 Intensius

Cursos intensius d'estiu per a tots els nivells i edats, seguint la mateixa organització i metodologia que en els cursos de setembre a juny, però realitzats de forma intensiva. 

En tots els cursos d'estiu el professorat es el fix i habitual de l'escola, garantint una inmillorable qualitat en l'ensenyament i un aprofitament màxim dels cursos.

 

Intensius en Grup, 

Disposem d'un ampli ventall de cursos que comprenen tots els nivells (A-1 fins el C-2) i en els que avançaras en el teu aprenentatge de forma ràpida i efectiva sense la necessitat de completar un curs anual o seran una manera inmillorable per actualitzar i consolidar conceptes oblidats. 5 setmanes de classes en sessions de 1:30h de dilluns a divendres.

 

Intensius preparació Exàmens Oficials,

Són cursos específics organitzats en grups reduïts, on l’objectiu és treballar i preparar els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. i a finals de juliol presentar-se a les convocatòries d’aquests exàmens. Una opció perfecte, per aprofitar un mes habitualment sense obligacions en els estudis i així aconseguir certificar oficialment el vostre nivell d’anglès. 4 setmanes de classes en sessions de 1:30h de dilluns a divendres.

 

Classes Particulars i Particulars Compartides,

Ideals per alumnes que necessiten personalitzar el temari i els continguts a treballar. No tenim cap límit per edat o nivell i disposem d'un horari flexible. Podem compartir les classes amb un altre alumne del mateix nivell i amb el que tinguem un objectiu comú.

 

    Anglès sota Demanda:

Qualsevol tipus de classe que necessiteu i permeti organitzar un grup amb un mínim d’alumnes. Desenvolupem el contingut i el programa del curs al vostre objectiu, disposant d’una flexibilitat d’horari prèvia per fixar els dies de classe. Preparació d’ exàmens de selectivitat, recuperacions, exàmens específics d’accés a estudis, grups de conversa, etc ...

Clases Particulars (individuals i compartides)

 Clases particulares

 

Classes que t’ofereix la flexibilitat i personalització que necessites per aprendre anglès d’una manera efectiva.  Les classes particulars d’anglès estan especialment recomanades per a aquelles persones que necessiten una formació a mida o amb uns horaris específics.

 

Per Alumnes de totes les edats i nivells: El nivell o edat de l'alumne no és un condicionant per aquest típus de classes. 

 

Plans d'Estudi Personalitzats: Els continguts, estructura de les classes i el temari s'adapten al 100% a l'objectiu de l'alumne.

Recomanem realitzar un test de nivell prèvi per tal de que la direcció de l'escola juntament amb el professor/a de l'alumne, desenvolupin un programa personalitzat i ajustat a la demanda del alumne. 

 

Fexibilitat Horaria: Tu tries! de 09:30 a 22:00h de dilluns a divendres.

 

Impartides per el professorat fix de l'escola: Les classes sempre són impartides per el professorat fix i habitual de l'escola, mai per personal extern o eventual. 

 

Es poden compartir: Opcionalment es poden compartir amb un altre alumne de nivell similar i objectiu comú, abaratint el cost de les classes sense perdre qualitat ni personalització de les mateixes.


Preparació per a exàmens oficials

 

Adults:

A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency


Som centre autoritzat Pretesting & Preparation Centre d'exàmens oficials de la universitat de Cambridge, prepararant a un gran número d'alumnes cada any per obtenir els seus títols oficials amb garanties.

Aquests tenen validesa arreu del mon i un cop obtinguts son vàlids de forma il·limitada.


Part del nostre professorat es examinador oficial titulat, això ens dona uns coneixements complerts dels requisits necessaris perquè un alumne eviti les sorpreses i conegui les particularitats dels exàmens quan decideix certificar oficialment el seu nivell.

 

Adolescents:

A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools

Exàmens oficials específics per adolescents que és situen en el mateix nivell de reconeixement que els exàmens oficials per adults però adaptats als seus interessos i edat. Un cop obtinguts, són vàlids de forma il·limitada com els dels adults.

 

Nens:

Young Learners Exam Venue. Starters, Movers, Flyers


Els primers exàmens oficials per a nens, com a Pretesting & Preparation Centre, estem autoritzats a preparar i organitzar a l'escola aquests exàmens oficials.
Son títols que tenen un valor molt especial per els nens, ja que els hi permet obtenir una recompensa al seu esforç en forma de certificat expedit per una universitat com és la de Cambridge.

En la pàgina de la Universitat de Cambridge trobareu tota la informació i característiques detallades dels exàmens oficials, aqui us deixem l'enllaç.

 https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/